Απλή Σελίδα

Το πακέτο απλής σελίδας περιλαμβάνει τα παρακάτω
 
Φιλοξενία για μια σελίδα ( 1 έτος) ΝΑΙ
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων ΝΑΙ
Ταχύτητα σελίδας (very fast - 0.42 seconds) ΝΑΙ
Υποστήριξη ΝΑΙ
   
Αγορά πακέτου απλής σελίδας

25 € - 1 έτος     (2,1 € ανά μήνα)