Δημοσκόπηση

Έχετε πληρώσει ποτέ για σεξ;

Ναι πολλές φορές (77)

68%

Ναι ελάχιστες φορές (20)

18%

Ναι μια φορά (6)

5%

Όχι ποτέ (7)

6%

Όχι αλλά θα ήθελα (4)

4%

Δεν ξέρω / Δεν απαντώ (0)

0%

Σύνολο ψήφων: 114

Δημοσκόπηση

Έχετε κάνει sex με το κινητό στο χέρι;

Ποτέ (107)

69%

Μία φορά (14)

9%

Μερικές φορές (26)

17%

Πολλές φορές (7)

5%

Σύνολο ψήφων: 154

Δημοσκόπηση

Έχετε συμμετάσχει σε ερωτικό τρίγωνο;

Ποτέ (76)

47%

Μία φορά (38)

23%

Μερικές φορές (34)

21%

Πολλές φορές (11)

7%

Δε μου αρέσει (3)

2%

Σύνολο ψήφων: 162

Δημοσκόπηση

Πόσο συχνά Αυτοϊκανοποιείστε;

Το κάνω καθημερινά (94)

48%

Μερικές φορές την εβδομάδα (52)

26%

Μερικές φορές το μήνα (24)

12%

Σπάνια (19)

10%

Καθόλου (8)

4%

Σύνολο ψήφων: 197