Δημοσκόπηση

Έχετε πληρώσει ποτέ για σεξ;

Ναι πολλές φορές (79)

67%

Ναι ελάχιστες φορές (20)

17%

Ναι μια φορά (7)

6%

Όχι ποτέ (7)

6%

Όχι αλλά θα ήθελα (5)

4%

Δεν ξέρω / Δεν απαντώ (0)

0%

Σύνολο ψήφων: 118

Δημοσκόπηση

Έχετε κάνει sex με το κινητό στο χέρι;

Ποτέ (108)

69%

Μία φορά (14)

9%

Μερικές φορές (27)

17%

Πολλές φορές (7)

4%

Σύνολο ψήφων: 156

Δημοσκόπηση

Έχετε συμμετάσχει σε ερωτικό τρίγωνο;

Ποτέ (77)

47%

Μία φορά (38)

23%

Μερικές φορές (34)

21%

Πολλές φορές (11)

7%

Δε μου αρέσει (3)

2%

Σύνολο ψήφων: 163

Δημοσκόπηση

Πόσο συχνά Αυτοϊκανοποιείστε;

Το κάνω καθημερινά (95)

48%

Μερικές φορές την εβδομάδα (54)

27%

Μερικές φορές το μήνα (24)

12%

Σπάνια (19)

10%

Καθόλου (8)

4%

Σύνολο ψήφων: 200