Δημοσκόπηση

Έχετε πληρώσει ποτέ για σεξ;

Ναι πολλές φορές (73)

68%

Ναι ελάχιστες φορές (19)

18%

Ναι μια φορά (5)

5%

Όχι ποτέ (7)

7%

Όχι αλλά θα ήθελα (3)

3%

Δεν ξέρω / Δεν απαντώ (0)

0%

Σύνολο ψήφων: 107

Δημοσκόπηση

Έχετε κάνει sex με το κινητό στο χέρι;

Ποτέ (103)

69%

Μία φορά (14)

9%

Μερικές φορές (26)

17%

Πολλές φορές (7)

5%

Σύνολο ψήφων: 150

Δημοσκόπηση

Έχετε συμμετάσχει σε ερωτικό τρίγωνο;

Ποτέ (72)

46%

Μία φορά (38)

24%

Μερικές φορές (34)

22%

Πολλές φορές (11)

7%

Δε μου αρέσει (3)

2%

Σύνολο ψήφων: 158

Δημοσκόπηση

Πόσο συχνά Αυτοϊκανοποιείστε;

Το κάνω καθημερινά (91)

47%

Μερικές φορές την εβδομάδα (52)

27%

Μερικές φορές το μήνα (23)

12%

Σπάνια (19)

10%

Καθόλου (8)

4%

Σύνολο ψήφων: 193